Ahli politik kelihatan banyak duit, ini cara mereka meraihnya

Apa-apa juga kegiatan memerlukan pembiayaan. Begitu juga dengan berpolitik. Nak menganjurkan majlis ceramah pun memerlukan wang.

Jika semua tenaga kerja adalah sukarelawan dan tiada makanan dan minuman disediakan sekali pun, perbelanjaan sekurang-kurangnya diperlukan untuk menyewa tempat dan alat pembesar suara.

Pembangunan teknologi digital sekarang ini membolehkan perhubungan massa dibuat tanpa perjumpaan secara fizikal. PKP semasa pandemik Covid-19 mengajar dan membiasakan kita dengan bekerja dan bersemuka secara maya.

Media sosial juga menjadi satu cara perhubungan yang berkesan.

Penggunaan teknologi boleh menggantikan sebahagian perjumpaan fizikal dan merupakan kaedah perhubungan yang berpotensi mencapai ramai orang tetapi ia juga bukan percuma.

Kaedah perhubungan maya yang berkesan memerlukan pembangunan serta penyelenggaraan yang berterusan untuk berkesan. Ini memerlukan satu pasukan sepenuh masa atau pun perkhidmatan itu disumberluarkan, kedua-duanya memerlukan perbelanjaan.

Hakikatnya, wang diperlukan untuk berpolitik. Apakah sebenarnya kegiatan berpolitik yang memerlukan wang? Dari mana dan bagaimanakah wang ini dapat diperolehi? Apakah ada cara yang betul dan tidak betul? Adakah ada undang-undang dan pengawasan tentang pembiayaan dan perbelanjaan untuk tujuan politik?

Tidak ramai ahli politik yang begitu kaya sehinggakan mereka bergantung semata-mata  kepada wang sendiri. Ramai juga yang kaya tetapi menggunakan wang pihak ketiga untuk membiayai politik mereka.

Bekas Presiden Amerika, Donald Trump, sentiasa mengangkat dirinya sendiri sebagai kaya raya tetapi sebenarnya menggunakan wang yang disumbang oleh penyokong beliau. Begitulah juga di Malaysia. Semua ahli politik mencari wang untuk membiayai kegiatan mereka.

Saya hanya berbincang pembiayaan yang diperlukan untuk logistik politik dari segi perhubungan di antara parti dengan rakyat atau ahli politik dengan rakyat semasa pilihanraya dan di antara pilihanraya.

Ini juga termasuk kos mengendalikan pusat khidmat dan pentadbiran urusan parti dan wakil rakyat. Kos jentera dan organisasi politik. Ini tidak termasuk perbelanjaan  “membela” pengundi dan “membeli” undi.

Membeli undi ialah memberi wang kepada pengundi untuk mempengaruhi undinya. Ini adalah perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Walaupun pihak penguatkuasa tidak pernah menuduh sesiapa atas kesalahan ini, ianya terjadi.

Membela pengundi pula dikaitrapat dengan menjaga pengundi, cara berkhidmat kepadanya. Ini berbalik kepada apakah jangkaan pengundi terhadap walik rakyat yang dipilihnya.

Jika wakil rakyat dilihat sebagai membantu pengundi dari pelbagai segi, sudah tentu wang diperlukan untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Seorang wakil rakyat boleh mempengaruhi bagaimana dana awam melalui belanjawan boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pengundi setempat samada ianya sekolah yang baru atau sistem perparitan yang lebih baik atau ruang niaga yang lebih.

Wakil rakyat boleh juga berusaha untuk membantu pengundinya untuk mendapat manfaat daripada pelbagai program awam. Tetapi menjaga pengundi adakalanya membawa maksud menyelesaikan masalah peribadi seseorang itu dan pastinya dana atau program awam tidak dapat digunakan jika ini adalah tujuannya.

Menjaga pengundi ada kalanya membawa maksud memberinya bantuan kewangan secara terus untuk keperluan atau kegiatan mereka.

Keperluan kewangan berpolitik banyak bergantung kepada apakah tujuan berbelanja di dalam politik; sekadar membiayai jentera politik berparti atau termasuk menjaga pengundi secara peribadi dan membeli undi.

Apa juga tujuan perbelanjaannya, bagaimana kah sesorang wakil rakyat atau parti politik mengumpul dana untuk membiayai perbelanjaan ini? Selain daripada sumber kewangan daripada ahli, dana ini dikumpul daripada pemberian atau derma daripada pelbagai pihak samada orang perseorangan atau sesuatu perniagaan.

Hanya ada beberapa negara di mana pembiayaan berpolitik dibiayai juga oleh dana awam seperti di Jerman tetapi sebahagian besar negara menyaksikan kegiatan politik dibiayai oleh sumbangan daripada ahli dan pemberian daripada luar parti.

Ada dua persoalan utama mengenai sumbangan yang diterima oleh seseorang wakil rakyat atau parti politik.

Pertama, ketelusan. Oleh kerana politik adalah medan persaingan di antara pihak yang mahukan sokongan umum untuk dipilih sebagai wakil rakyat, sekaligus sebagai kerajaan, semestinya ada ketelusan dari segi sumber dana yang diraih.

Umum harus tahu siapakah, syarikat manakah yang menyumbang kepada parti politik mana? Ini menunjukkan apakah kepentingan penderma yang mungkin akan mewarnai seseorang wakil rakyat atau parti politik.

Kedua, bagaimana pengaruh penderma boleh dikawal? Demokrasi yang bermakna ialah bila ada persaingan di antara parti yang bertanding dan pengundi mempunyai pilihan.

Jika semua sumbangan individu dan perniagaan disalurkan kepada parti penyandang kerajaan, maka demokrasi adalah lemah walaupun terdapat pilihan raya. Selain daripada telus dengan identiti penderma, adakah juga patut ada had amaun yang boleh diderma?

Kini ada pendekatan “crowd-sourcing” untuk meraih sumbangan. Walau pun ini adalah cara baru isunya adalah sama – ketelusan dan pengawalan amaun derma. Oleh kerana kaedah ini adalah maya sepenuhnya, ketelusan boleh diperolehi dengan lebih mudah bergantung samada penyumbang mahu identitinya diketahui.

Memang ada individu dan juga pemilik perniagaan yang menyumbang dana semata-mata untuk menyokong sesebuah parti atau sesorang wakil rakyat. Mungkin kerana bersetuju dengan manifesto parti atau kepimpinan wakil rakyat tanpa meminta apa-apa ganjaran jika wakil rakyat itu berjaya.

Selalunya sokongan kewangan datang bersamanya satu obligasi untuk membalas budi. Itulah sebabnya soal pembiayaan politik ini harus telus.

Sehingga hari ini, kita tidak pernah melihat dengan jelas bagaimana setiap parti politik di dalam negara kita meraih dana untuk membiayai kegiatan mereka. Apakah sumber dana tersebut dan bagaimanakah dana tersebit dibelanjakan?

Kita mempunyai undang-undang serta peraturan berkaitan dengan pertubuhan politik serta pembiayaannya termasuk semasa pilihan raya yang tidak kemas. Tambahan pula kita mempunyai penguatkuasa undang-undang yang lemah.

Pihak yang bertanggungjawab boleh nampak dengan jelas penyata kewangan semua parti politik dan boleh bandingkannya dengan perbelanjaan mereka sepanjang tahun atau semasa pilihanraya.

Semua calon yang bertanding dalam pilihanraya perlu menyatakan perbelanjaan masing-masing yang dihadkan oleh undang-undang. Setiap kali ada pilihanraya, terdapat banyak dakwaan wang tunai diberi kepada pengundi atau jentera kerajaan digunakan semasa berkempen. Tetapi kita tidak pernah saksikan walau satu kes kesalahan bersangkutan ini diketengahkan oleh mana-mana pihak penguatkuasa.

Oleh yang demikian, parti yang memerintah mempunyai banyak kelebihan. Mereka boleh menggunakan jentera kerajaan walaupun semasa berkempen di mana Parlimen telah dibubarkan; wakil rakyat mereka boleh mendapat kelulusan menggunakan dana awam untuk pengundi mereka, dan mereka juga mempunyai pengaruh untuk memberi peluang pembekalan serta kontrak projek pembangunan kepada syarikat yang sanggup menyokong mereka.

Rasuah menjadi berleluasa jika tidak ada ketelusan dan pengawalan bagaimana parti politik dan wakil rakyat membiayai kegiatan berpolitik. Parti yang menjadi penyandang kerajaan boleh menyalahguna kuasa untuk memperolehi dana untuk diri mereka sendiri dan untuk parti mereka.

Kuasa melulus sesuatu undang-undang atau peraturan dan terutamanya kuasa menguruskan perbelanjaan kerajaan semuanya boleh digunakan untuk tujuan rasuah. Malah keperluan parti memperolehi dana untuk berpolitik diguna oleh wakil rakyat yang mempunyai kuasa eksekutif dalam kerajaan itu untuk memperoleh kekayaan untuk diri mereka sendiri.

Rasuah menjadi kaedah menjual-beli pengaruh serta memperoleh kekayaaan dengan merompak perbendaharaan negara.

Pembiayaan politik bukan saja sekadar perbelanjaan semasa pilihanraya. Ia berkait dengan tadbir urus kerajaan secara menyeluruh. Ketelusan proses serta pendedahan maklumat kepada umum menjadi kaedah utama untuk pastikan tadbir urus yang berkesan.

Seterusnya, Dewan Rakyat itu sendiri perlulah berperanan dengan lebih mendalam untuk bukan sahaja mengubal undang-undang yang mengawal kewangan berpolitik tetapi juga memantau pelaksanaan undang-undang tersebut.